09-03-2020

Nowe narzędzie edukacyjne

W ostatnich tygodniach uruchomiliśmy darmowe narzędzie, które pozwala zweryfikować komunikację prowadzoną przez organizację. To rozwiązanie ma przede wszystkim charakter edukacyjny i ma pomóc lepiej zrozumieć funkcjonowanie PR-u w ramach podmiotu, w którym pracuje ankietowany. Badanie komunikacji to nasz autorski projekt, który PRoto.pl objęło patronatem medialnym.

Od początku marca eksperci TAILORS Group przygotowali już kilkudziesięciu respondentom darmową Diagnozę Komunikacji. Badanie jest dostępne pod linkiem http://tailorsgroup.pl/ankietapr/index.php/178453