17-03-2020

Kolejny rok współpracy z ING Bankiem Śląskim

Po raz kolejny wspieraliśmy ING Bank Śląski w przygotowaniu raportu zintegrowanego online. W tym roku to szczególna realizacja – podsumowuje 30 lat działalności naszego Klienta. Obok wdrożenia serwisu internetowego, uczestniczyliśmy w pracach merytorycznych nad odświeżoną koncepcją prezentacji modelu biznesowego oraz modelu tworzenia wartości.