O NAS

Łączymy wiedzę o biznesie z doświadczeniem w tworzeniu interaktywnych narzędzi wspierających komunikację oraz strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju i ESG.

Zrealizowaliśmy dziesiątki projektów dla największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw – włączając w to podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wspieraliśmy spółki reprezentujące niemal wszystkie kluczowe sektory gospodarki, między innymi: górnictwo, energetykę, sektor finansowy, transport i nieruchomości. Wśród naszych Klientów znajdują się takie firmy jak Bank ING, mBank, Bank Millennium, BGK, TAURON, Enter Air, ML System, Mo-BRUK, Photon Energy.

Kadra menadżerska TAILORS Group ma jedno z największych, jeśli nie największe na rynku doświadczenie we wsparciu PR transakcji na rynku kapitałowym. Członkowie naszego zespołu doradzali przy ponad 50 projektach IR i z zakresu komunikacji finansowej, w tym ponad 30 różnego rodzaju transakcjach, jak oferty publiczne akcji i obligacji czy fuzje i przejęcia.

Jako jedyna agencja na polskim rynku połączyliśmy w ramach jednego zespołu kompetencje z dziedziny PR korporacyjnego, finansowego, produktowego, relacji inwestorskich, komunikacji wewnętrznej oraz doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych projektów digitalowych. Nie traktujemy tych dziedzin jako odrębnych obszarów, lecz wykorzystujemy potencjał ukryty na ich styku. To właśnie w ten sposób tworzymy innowacyjne narzędzia wspierające przedsiębiorstwa w komunikacji z otoczeniem, na przykład zaawansowane serwisy relacji inwestorskich oraz multimedialne raporty online.

Dzięki temu unikatowemu modelowi, jeden zespół jest w stanie wspierać komunikację Klientów za pośrednictwem wszystkich kanałów, począwszy od klasycznych relacji z przedstawicielami mediów, a na szerokich kampaniach internetowych kończąc.

Odpowiadając na potrzeby klientów, zapewniamy kompleksowe doradztwo w obszarach ESG, w tym opracowanie strategii, wsparcie w spełnianiu regulacji i wytycznych, budowanie zrównoważonego łańcucha dostaw, zaangażowania społecznego, komunikowania z interesariuszami po działania na rzecz klimatu i less waste oraz proces raportowania ESG.

Rozwój wewnętrznych struktur TAILORS Group w zakresie ESG i CSR jest konsekwencją strategicznego podejścia agencji do tego obszaru, który został zainicjowany w 2017 roku współpracą z firmą Go Responsible, której TAILORS Group był udziałowcem do kwietnia 2022 r.

Jeden zespół, szeroki zakres kompetencji