ESG

Zrównoważony rozwój jest fundamentem strategii biznesowych, na którym opierają się nowoczesne przedsiębiorstwa, łącząc dbałość o organizację, z uwzględnianiem jej wpływu na kluczowych interesariuszy, w tym środowisko naturalne i klimat.

Wprowadzane kolejne wytyczne w tym zakresie, dotyczące szczegółowo regulujące kwestie z zakresu ESG (Environment, Society, Governance) stawiają coraz większe wymagania przed biznesem.

 

Wspieramy naszych klientów w budowaniu zrównoważonych organizacji

Środowisko

Zmieniający się klimat, wpływ organizacji na środowisko naturalne i zmianę klimatu stają się jednymi z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi zarówno biznes, jak i całe społeczeństwo.

Pomagamy firmom wybierać i wdrażać rozwiązania, które będą neutralizowały ich wpływ w tym zakresie. Wspieramy ich w szacowaniu ryzyk środowiskowych, wdrażaniu polityk klimatycznych, włączeniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, aż po wyliczenia śladu węglowego zgodne z wytycznymi GHG Protocol.

Społeczeństwo

Zrównoważona organizacja bazuje na podejściu zgodnym z CSR. Istotne jest zarządzanie relacjami z kluczowymi interesariuszami organizacji, które wpływa na jej rozwój, jednocześnie wspierając najbliższe otoczenie i lokalne społeczności.

Doradzamy w budowaniu długofalowych programów zaangażowania społecznego, współpracy z partnerami społecznymi, w tym organizacjami pozarządowymi. Pomagamy oszacować efektywność i realny wpływ podejmowanych działań społecznych. Jednocześnie wskazujemy, jak budować zaangażowanie wewnątrz organizacji, poprzez programy wolontariatu pracowniczego czy wdrażanie rozwiązań uwzględniających diversity&inclusion.

Zarządzanie i ład korporacyjny

Transparentność działań, odpowiadanie na potrzeby informacyjne inwestorów i agencji ratingowych stały się podstawą funkcjonowania organizacji oraz budowania długofalowych relacji opartych na zaufaniu z interesariuszami. Konieczne jest strategiczne ujęcie kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonego łańcucha wartości, a także przemyślane zarządzanie tymi tematami, w czym chętnie wspieramy naszych klientów i dzielimy się swoim doświadczeniem.

Dodatkowo, pojawiąjące się coraz liczniej wymogi regulacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju nakładają więcej obowiązków na firmy. Wspieramy, odciążamy, pomagamy odnaleźć się w nowych regulacjach.

Mistrzowsko prowadzimy przez proces raportowania, tworząc wartość dodaną dla spółek.

Łączymy kompetencje z naszym działem relacji inwestorskich, dzięki czemu szeroko wspieramy naszych klientów we wszelkich kwestiach związanych z ładem korporacyjnym.

Jako jedna z pierwszych agencji obliczyliśmy ślad węglowy za 2022 rok! Zapoznaj się z danymi

Poznaj nasze podejście do zarządzanie kwestiami ESG w agencji