Badanie komunikacji - TAILORS Group
Patron medialny:Dziękujemy za zainteresowanie ankietą. Na podstawie Pana/Pani odpowiedzi eksperci TAILORS Group przygotują wstępną Diagnozę Komunikacji w przedsiębiorstwie, która zostanie wysłana wyłącznie na adres mailowy podany w kwestionariuszu.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 20 minut. 

Gwarantujemy, że Pana/Pani odpowiedzi są całkowicie poufne. Dostęp do odpowiedzi poszczególnych firm mają tylko eksperci TAILORS Group i bez zgody osoby wypełniającej ankietę odpowiedzi te nie zostaną przekazane nikomu innemu

Przypominamy, że ankietę powinna wypełniać osoba zajmująca się w firmie działaniami PR.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami: badanie@tailorsgroup.pl.

 

 

Wypełniając ankietę i zostawiając adres email wyrażają Państwo zgodę na jego przetwarzane przez TAILORS Group Sp. z o.o. w celu przesłania wstępnej Diagnozy Komunikacji. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Informujemy, że podanie adresu email ma charakter dobrowolny i Państwa dane osobowe w każdej chwili mogą być wycofane (np. poprzez zgłoszenie w wiadomości wysłanej na e-mail znajdujący się powyżej). Macie Państwo pełną możliwość realizacji przysługujących Państwu uprawnień, w tym żądania dostępu do danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

W przypadku pytań, np. co do możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także w razie żądań i sprzeciwów, uprzejmie prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób. Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest TAILORS Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-375) przy ul. Smolnej 38/5. 

 

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.