03-03-2020

Sprawdź swój PR! Edukacyjne narzędzie do analizy komunikacji

Przygotowaliśmy darmowe narzędzie, które pozwoli zweryfikować komunikację prowadzoną przez organizację. To rozwiązanie ma przede wszystkim charakter edukacyjny i ma pomóc osobom, które będą z niego korzystać, lepiej zrozumieć funkcjonowanie PR-u w ramach podmiotu, który reprezentują. Badanie komunikacji to nasz autorski projekt, który PRoto.pl objęło patronatem medialnym.

– Większość organizacji, niezależnie od skali, a także podejścia do komunikacji boryka się z różnego rodzaju wyzwaniami w tym obszarze. Aby je zaadresować, często potrzeba znaczących środków czy dodatkowych rąk do pracy, których… nie ma. W pewnym sensie nasze narzędzie daje możliwość audytu działań, a wnioski mogą być bardzo dobrą bazą do wprowadzenia usprawnień czy modyfikacji dotychczasowych działań – mówi Łukasz Wójcik, Partner w TAILORS GroupKluczowe jest to, że przeprowadzenie takiej analizy nie wiążę się z żadnymi kosztami, a jedynie inwestycją chwili czasu w wypełnienie ankiety.

 

Badanie komunikacji składa się z kilkudziesięciu pytań i zostało przygotowane w formie ankiety online (link do ankiety), którą ze względu na szczegółowość powinna wypełniać osoba zajmująca się w firmie działaniami PR. W pierwszej części ankietowani wskazują m.in. wielkość i rodzaj firmy oraz zajmowane stanowisko. Następnie w głównej części badania odpowiadają na pytania związane ze strukturą firmy, odpowiedzialnością za poszczególne zagadnienia, podejściem i charakterystyką prowadzonych działań PR. Narzędzie w zależności od udzielanych odpowiedzi prowadzi respondenta według wybranej ścieżki. Tych ścieżek jest wiele i automatycznie dostosowują się do specyfiki organizacji, którą reprezentuje respondent.

– Przeanalizowaliśmy ponad sto firm, dla których w przeszłości mieli okazję pracować nasi eksperci. W każdej z nich znaleźliśmy coś ciekawego, inne spojrzenie czy podejście do wybranych zagadnień. I na tej podstawie stworzyliśmy szeroki katalog zagadnień, które uporządkowaliśmy w formie spójnej ankiety dodaje Łukasz Wójcik.

Ankieta jest w pełni anonimowa (nie ma konieczności podawania nazwy organizacji, którą się reprezentuję, a także imienia i nazwiska), a jej wypełnienie zajmuje około 20 minut. W każdej chwili można też przerwać udzielanie odpowiedzi, a następnie wrócić do ankiety. Na bazie udzielonych odpowiedzi eksperci TAILORS Group przygotują darmową Diagnozę Komunikacji danej organizacji, która zostanie wysłana wyłącznie na adres mailowy podany w kwestionariuszu. Pytania dotyczące ankiety można zadawać poprzez dedykowany adres mailowy badanie@tailorsgroup.pl.