CASE STUDIES \

DataWalk – IPO, przeniesienie na rynek główny z NewConnect, 2019

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii unikalny produkt analityczny badający powiązania pomiędzy zbiorami danych i rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. DataWalk z powodzeniem konkuruje z dwoma głównymi graczami w analityce powiązań, amerykańską korporacją IBM i firmą Palantir, wygrywając m.in. udział w największym kontrakcie IT w historii Polski, wartym $500 milionów projekcie modernizacji analitycznej Departamentu Sprawiedliwości w USA.

Rolą TAILORS Group było opracowanie i wdrożenie polityki komunikacji związanej z ofertą publiczną i przeniesieniem notowań z NewConnect na  rynek główny GPW.

Główne wyzwania projektu:

Ostrożne podejście inwestorów do ofert publicznych i brak popytu na małe spółki. Niepewna sytuacja na rynku kapitałowym w Polsce związane z odpływami środków z krajowych funduszy.

Brak na GPW spółek dających ekspozycję na segment gotowego oprogramowania klasy Enterprise IT, z którymi można porównywać DataWalk co stanowiło dużą barierę dla części inwestorów

Koncentracja spółki na maksymalizacji wzrostu i rozwoju, a nie na krótkoterminowych celach finansowych. Z tego powodu przychody i rentowność spółki można było zakładać jedynie w długoterminowej perspektywie, co stanowi dla wielu inwestorów dużą barierę inwestycyjną.

Efekty działań TAILORS Group:

Oferta publiczna była szeroko komentowana w mediach, model biznesowy został właściwie przedstawiony, a wątpliwości inwestorów zaadresowane. W ramach przeprowadzonej oferty publicznej spółka pozyskała ponad 10 mln zł na dalszą komercjalizację platformy DataWalk i rozwój działalności w USA.

Oferta była pierwszym z dwóch IPO na całym polskim rynku w 2019 r.

Pozyskane w IPO środki przełożyły się na rozwój biznesu co znalazło swoje odzwierciedlenie w zwyżkujących notowaniach spółki oraz nowych kontraktach.