CASE STUDIES \

Sputnik Software i GIAP – budowanie komunikacji od podstaw

Sputnik Software i GIAP to polskie spółki specjalizujące się w rozwiązaniach IT dla sektora publicznego. Komunikacja powstania grupy kapitałowej łączącej oba podmioty stała się początkiem działań PR dla tego klienta. Spółkom zależy na działaniach wizerunkowych w mediach biznesowych, lokalnych oraz branżowych: budowaniu eksperckiej pozycji, edukacji potencjalnych klientów oraz poinformowaniu ich o nowych produktach i usługach.

Ani Sputnik Software, ani GIAP przed podjęciem współpracy z TAILORS Group nie komunikowały się z mediami. Pierwszym krokiem było więc stworzenie dedykowanej bazy mediów oraz identyfikacja tematów, którymi każda ze spółek chciała zainteresować dziennikarzy. Kolejnym, opracowanie ich w przystępny sposób, tak aby były ciekawe i zrozumiałe dla odbiorców i pozwoliły dotrzeć do różnych grup mediów branżowych, zarówno tych skupiających się na technologiach informatycznych, jak i tych poruszających tematy związane z infrastrukturą czy geodezją.

Kluczowe zadania w projekcie:

  • zwiększenie rozpoznawalności Sputnik Software oraz GIAP wśród dziennikarzy i interesariuszy,
  • identyfikacja oraz opracowanie informacji dotyczących działań firmy w sposób atrakcyjny dla mediów.

Efekty współpracy:

Od czasu nawiązania współpracy, TAILORS Group regularnie komunikuje się z mediami w imieniu spółek. W ciągu pół roku udało nam się zainicjować ponad 115 publikacji w mediach biznesowych, branżowych oraz lokalnych oraz umieścić komentarze eksperckie w takich tytułach jak Parkiet, Rzeczpospolita czy IT w Administracji.