CASE STUDIES \

Enter Air, kompleksowa komunikacja PR/IR

EnterAir jest największą prywatną linią lotniczą w Polsce, liderem rynku i jedną z największych linii turystycznych w Europie pod względem floty. TAILORS Group współpracuje ze spółką od debiutu na GPW w 2015 roku i odpowiada za kompleksowe wsparcie w zakresie relacji inwestorskich i kontaktów z mediami.

W początkowej fazie współpracy największym wyzwaniem była nieznajomość branży i modelu biznesowego Enter Air przez potencjalnych inwestorów i analityków, a także dziennikarzy. Model biznesowy linii czarterowej, diametralnie różni się od modelu biznesowego linii regularnych, z którymi kojarzone jest lotnictwo przez większość mediów i inwestorów. Dodatkowym utrudnieniem było nieprzewidywalne otoczenie rynkowe i liczne ryzyka mogące wpłynąć na ograniczenie działalności (m.in. zamachy terrorystyczne, niestabilna sytuacja międzynarodowa, wypadki samolotów, bankructwa linii lotniczych czy epidemie).

Rolą TAILORS Group było przygotowanie i konsekwentna implementacja optymalnej strategii komunikacji z mediami mającej na celu edukację uczestników rynku kapitałowego i mediów oraz bieżące pozycjonowanie spółki. Dzięki temu istotnie zwiększyła się świadomość rynku na temat prowadzonej przez Enter Air działalności i zbudowana została opinia spółki godnej zaufania, wywiązującej się ze złożonych obietnic i zarządzanej przez kompetentny zespół ludzi.

W rezultacie działań TAILORS Group ukazało się wiele publikacji w polskich i zagranicznych mediach. Wspieraliśmy też spółkę w wielu sytuacjach kryzysowych związanych z materializacją ryzyk prowadzonej działalności. Na początku 2020 r. branża lotnicza była jedną z najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19. Wspólnie ze spółką prowadziliśmy działania mające na celu uspokojenie rynku, czego efektem jest m.in. znaczący wzrost kurs akcji od minimum z marca 2020 r., pomimo praktycznie zerowej aktywności operacyjnej i wielu negatywnych sygnałów rynkowych.