CASE STUDIES \

Archicom – IPO, 2016

Archicom to wieloletni lider sprzedaży mieszkań we Wrocławiu.

Rolą TAILORS Group było opracowanie i wdrożenie kompleksowej polityki komunikacji związanej z ofertą publiczną i debiutem na GPW oraz prowadzenie aktywnej komunikacji z mediami wspierającej sprzedaż mieszkań.

Wyzwaniem projektu była utrzymująca się trudna sytuacja na rynku finansowym w Polsce i związane z tym ostrożne podejście inwestorów do ofert publicznych – oferta Archicomu była jedynym IPO na rynku głównym GPW w I kw. 2016 r. Ponadto silna reprezentacja spółek deweloperskich na giełdzie powoduje, że nowe podmioty muszą mocno konkurować o zainteresowanie i pieniądze inwestorów. Zadaniem TAILORS Group było przygotowanie optymalnej i kompleksowej strategii komunikacji na rynku kapitałowym z uwzględnieniem dotychczasowych interesariuszy firmy takich jak m.in. klienci, pracownicy. Wartość oferty publicznej wyniosła 72,2 mln zł.

Efekt współpracy

Oferta Archicom to jedna z największych ofert publicznych i druga największa emisja nowych akcji na polskim rynku kapitałowym w 2016 r. Deweloper pozyskał pieniądze na dalszą ekspansję – powiększenie banku gruntów i wkład własny w realizację kolejnych projektów deweloperskich.

Kampania promocyjna wspierająca IPO, koordynowana przez TAILORS Group, zaowocowała relatywnie dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów indywidualnych mimo niesprzyjających warunków rynkowych. O sukcesie kampanii świadczy uplasowanie wszystkich oferowanych akcji mimo wymagających warunków rynkowych. Wyróżnia to pozytywnie Archicom na tle innych ofert w tym okresie.

Spółka została właściwie wyceniona, a kampania promocyjna przekonała długoterminowych inwestorów, którzy wierzą w dalszy rozwój spółki i realizację planów przedstawionych podczas oferty publicznej.

Kontynuacja współpracy

Po zakończonej sukcesem ofercie publicznej i debiucie Archicom na GPW, TAILORS Group nadal aktywnie wspiera emitenta w kontaktach z interesariuszami.

Wspólnie ze Spółką TAILORS Group przygotował i wdraża program aktywnej komunikacji z inwestorami, analitykami i mediami finansowymi.