CASE STUDIES \

TAURON – wsparcie relacji inwestorskich, 2015/2016

TAURON jest jedną z największych grup energetycznych w Polsce. To największy dystrybutor, drugi największy sprzedawca i producent energii.

W strukturach Grupy funkcjonują też trzy kopalnie węgla kamiennego. Akcje Spółki od 2010 r. są notowane na GPW, a spółka wchodzi w skład kluczowych indeksów giełdowych, w tym w WIG20. W akcjonariacie, obok Skarbu Państwa i KGHM, znajdują się krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz emerytalne, a także inwestorzy detaliczni. Nasza współpraca w 2015 roku i w pierwszym kwartale 2016 roku przypadła na istotne wydarzenia w rozwoju Spółki, takie jak przejęcie części aktywów kopalni Brzeszcze.

Rolą TAILORS Group w projekcie było bieżące wsparcie zespołu relacji inwestorskich Grupy TAURON. Do zadań agencji należało zarówno strategiczne doradztwo co do kierunków komunikacji i podejmowanych działań, jak również wdrażanie zaproponowanych rozwiązań oraz kompleksowe przygotowywanie materiałów (treści i grafiki).

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja, związana z przejmowaniem przez grupę TAURON części aktywów kopalni Brzeszcze, wymagała szybkiego dostosowywania działań komunikacyjnych. Wyzwaniem projektu było też zmieniające się otoczenie regulacyjne – niepewność co do kształtu ustawy o OZE oraz wsparcia dla bloków węglowych (rynek mocy). Ważnym atutem TAILORS Group w projekcie było wcześniejsze doświadczenie zespołu dedykowanego do obsługi TAURON w pracach dla spółek energetycznych.

Efekt współpracy

TAURON jest postrzegany jako jedna z najlepiej komunikujących się z inwestorami spółek na GPW. Podejmowane  działania komunikacyjne i przygotowywane materiały były bardzo wysoko oceniane przez inwestorów i dziennikarzy finansowych. TAURON zwyciężył m.in. w organizowanym przez Izbę Domów Maklerskich „Badaniu relacji inwestorskich w spółkach WIG30” oraz w konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.