CASE STUDIES \

Grupa Azoty – Raport online 2015

Grupa Azoty to największa grupa branży nawozowo-chemicznej w Polsce i jedna z kluczowych grup w Europie.

Zadaniem TAILORS Group było wsparcie Grupy Azoty w przygotowaniu raportu obejmującego dane z roku 2015. W przypadku tej realizacji zespół TAILORS Group nie brał udziału w pracach merytorycznych nad treścią, koncentrując się wyłącznie  na zaadaptowaniu raportu ESPI do szczególnego kanału komunikacji, jakim jest raport w wersji online. Projekt zrealizowano w zaledwie 2 miesiące: w pełni responsywna aplikacja wyposażona w interaktywne mechanizmy prezentowania danych finansowych i biznesowych została upubliczniona w drugiej połowie sierpnia 2016 roku.

Zastosowane rozwiązania

TAILORS Group rozpoczął pracę nad projektem  od analizy biznesu, wykorzystując przy tym swoje bogate doświadczenie wsparcia spółek notowanych na GPW. Jej efektem była zaproponowana struktura raportu (odpowiadająca w pełni zawartości raportu ESPI, jednak uporządkowana na potrzeby logiki internetowej), koncepcja rozwiązań infograficznych oraz katalog informacji, które można zwizualizować w formie zaawansowanych grafów generowanych w czasie rzeczywistym.

Finalna wersja Raportu zawiera zaawansowane narzędzia interaktywne umożliwiające prezentowanie danych takich jak rekomendacje analityków, zmiany w akcjonariacie, kontekst rynkowy czy politykę dywidendową. Wykorzystane zostały autorskie mechanizmy TAILORS Group generujące wykresy, które możliwe są do zaaplikowanie w ramach dowolnej zakładki raportu (tu zastosowane m. in. w sekcjach dotyczących otoczenia rynkowego).

Duży nacisk położono na udostępnienie danych historycznych, sięgających co najmniej kilka lat wstecz, co uwalnia użytkowników od konieczności poruszania się pomiędzy starszymi edycjami raportów.

 

Pełny Raport dostępny jest pod adresem:

www.sprawozdaniefinansowe2015.grupaazoty.com