03-07-2018

TAILORS Group pomógł pozyskać 365,3 mln zł w I półroczu 2018 r.

TAILORS Group wspierał w I półroczu 2018 r. komunikację transakcji o łącznej wartości 365,3 mln zł. Odpowiadaliśmy za PR i IR w zakończonych sukcesem publicznej emisji akcji ML System i publicznej emisji obligacji Kredyt Inkaso. Doradzaliśmy również Bankowi Ochrony Środowiska przy prywatnej emisji akcji.

W marcu Kredyt Inkaso uplasował obligacje w wartości 30 mln zł oferowane inwestorom indywidualnym. Na papiery dłużne windykatora zapisało się ponad 800 osób, a popyt przewyższył podaż i konieczna była 36 proc. redukacja zapisów. Rolą TAILORS Group było opracowanie i wdrożenie kompleksowej polityki komunikacji związanej z publiczną ofertą obligacji, w tym wsparcie Spółki w kontaktach z mediami i inwestorami, a także realizacja kampanii reklamowej.

 

Od lutego TAILORS Group pracował dla Banku Ochrony Środowiska. W maju bank zakończył ofertę prywatną akcji, z której pozyskał 300,7 mln zł. Zadaniem TAILORS Group było przygotowanie perception study, kompleksowe wsparcie komunikacji banku oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dla inwestorów.

Na przełomie maja i czerwca ML System, spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami, przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną i zadebiutowała na GPW. Sprzedając wszystkie oferowane akcje nowej emisji, spółka pozyskała 34,6 mln zł. TAILORS Group opracował i wdrożył  kompleksową strategię komunikacji związaną z ofertą publiczną i debiutem na GPW.