CASE STUDIES \

Archicom, prowadzenie komunikacji na rynku kapitałowym

Archicom to lider sprzedaży mieszkań we Wrocławiu, jeden z największych deweloperów w Polsce. Grupa realizuje kilkanaście wieloetapowych inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu i prowadzi ekspansję na nowe rynki. TAILORS Group było odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie kompleksowej polityki komunikacji związanej z ofertą publiczną i debiutem na GPW w marcu 2016 r. – (wartość oferty to 72,2 mln zł). Po zakończonym sukcesem debiucie, TAILORS Group dalej wspiera Archicom w relacjach inwestorskich i prowadzeniu komunikacji na rynku kapitałowym.

Spółka prowadzi otwartą komunikację, która jest bardzo dobrze odbierana przez rynek. TAILORS Group odpowiada za organizację cyklicznych spotkań z inwestorami po publikacji każdego raportu okresowego, przygotowanie komunikatów prasowych oraz prezentacji. Materiały przygotowywane przez TAILORS Group przy okazji każdej publikacji wyników zawierają wyczerpujące informacje dotyczące działalności Spółki oraz szczegółowe dane operacyjne i finansowe i cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. TAILORS Group pełni też rolę doradcy w zakresie komunikacji i kontaktów z mediami i rynkiem kapitałowym. Przedstawiciele Spółki uczestniczą też w rekomendowanych przez TAILORS Group konferencjach oraz roadshow organizowanych przez instytucje rynku kapitałowego. Spotkania w trakcie tych wydarzeń cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony zarządzających i analityków.

TAILORS Group poza bieżącą i okresową komunikacją, odpowiada też za przygotowanie informacji o istotnych wydarzeniach z działalności Spółki. Najważniejsze z nich to:

 

  • Archicom przeprowadził program prywatnej emisji obligacji skierowany do inwestorów finansowych. Zarząd Spółki zdecydował w marcu 2017 r. o zwiększeniu łącznej wartości planowanego pierwotnie na 100 mln złotych programu o dodatkowe 15 mln złotych. Decyzja została podjęta z uwagi na duży popyt ze strony inwestorów i plany Spółki dotyczące dalszych zakupów gruntów oraz uruchamiania przygotowywanych inwestycji mieszkaniowych. Sukces przeprowadzonej emisji obligacji to dowód zaufania inwestorów do Spółki, które jest efektem m.in. rzetelnie prowadzonej komunikacji.

 

  • W czerwcu 2017 r. znaczący akcjonariusze Spółki: DKR Investment, kontrolowany przez członków zarządu spółki oraz SK Inwestycje, sprzedali w ramach procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) ponad 3 mln akcji stanowiących 13 proc. udziału w kapitale Archicomu. Proces został zakończony w ciągu jednego dnia, a TAILORS Group odpowiadał za jego komunikację. Wyzwaniem w ramach tego projektu był krótki czas trwania całego procesu i związana z tym konieczna intensyfikacja prac nad przygotowaniem komunikatów prasowych o rozpoczęciu, a następnie zakończeniu ABB.

 

  • W sierpniu 2017 r. Archicom sfinalizował pierwszy etap transakcji zakupu mLocum, ogólnopolskiego dewelopera realizującego projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi, w ramach którego nabył 51% akcji spółki. Wcześniej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał zgodę na przejęcie przez Archicom łącznie 80% akcji mLocum. Cała transakcja zostanie sfinalizowana do końca 2018 r. Zakup akcji mLocum to dla Archicomu otwarcie kolejnego, bardzo ważnego rozdziału w ponad 30-letniej historii spółki czyli wejście na rynek ogólnopolski, które pozwoli na przyspieszenie rozwoju Spółki i szansa na skokowe zwiększenie skali działalności. Rynek bardzo dobrze odebrał tę transakcję – wielokrotnie podkreślano, że zakres i forma przekazywanych informacji jest znacznie powyżej standardu rynkowego.

Współpracę z firmą TAILORS Group nawiązaliśmy w 2015 roku w związku z planowaną ofertą publiczną Archicom S.A. i debiutem na GPW. Agencja wspierała nas w komunikacji związanej z transakcją, jak również brała udział w bieżącej komunikacji. Po zakończonej sukcesem ofercie publicznej dalej współpracujemy z TAILORS Group w zakresie komunikacji na rynku kapitałowym i komunikacji wspierającej sprzedaż mieszkań Grupy Archicom.

Wysoko oceniamy zarówno strategiczne doradztwo w zakresie komunikacji jak również jakość przygotowywanych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Wszystkie zadania agencji wykonywane były terminowo i z dużym zaangażowaniem dedykowanych naszej obsłudze konsultantów. Polecamy współpracę z TAILORS Group.

Agnieszka Zamojska-Sroka, Dyrektor Marketingu