11-01-2018

TAILORS Group rozszerza współpracę z Grupą TAURON

Agencja TAILORS Group zwiększa zakres współpracy z Grupą TAURON, w ramach której oprócz przygotowania kolejnego raportu zintegrowanego online, będzie też od stycznia 2018 r. doradzać w obszarze relacji inwestorskich i PR finansowego.

Do nowych zadań TAILORS Group będzie należało kompleksowe wsparcie w kontaktach z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami oraz inwestorami indywidualnymi, mediami finansowymi i branżowymi. Agencja będzie odpowiadać za przygotowywanie materiałów informacyjnych o Spółce oraz wsparcie w organizacji konferencji i spotkań z przedstawicielami rynku kapitałowego oraz dziennikarzami.

TAILORS Group i TAURON współpracują ze sobą od kilku lat. W ubiegłym roku agencja odpowiadała m.in. za przygotowanie treści raportu za 2016 r. i pełne wdrożenie online. TAURON otrzymał nagrodę za najlepszy raport zintegrowany w organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP) konkursie The Best Annual Report. Ponadto spółka odebrała statuetkę „The Best of The Best”. Raport za 2016 r. był już trzecim, przy którym TAILORS Group wspierał TAURON. Przygotowany rok wcześniej raport otrzymał natomiast nagrodę główną w dwóch kategoriach: generalnej oraz za najlepszą wersję digitalową.