21-03-2018

Raporty społeczne Grupy Polpharma oraz Grupy Orbis

Połączone zespołu Go Responsible oraz TAILORS Group zakończyły prace nad raportami społecznymi Grupy Polpharma oraz Grupy Orbis. Projekty obejmowały zarówno prace nad koncepcją i treściami publikacji, jak i skład graficzny.

Obie publikacje zostały opracowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative G4 Core i poddane niezależnej weryfikacji zewnętrznej.

Połączone zespołu Go Responsible oraz TAILORS Group zakończyły prace nad raportami społecznymi Grupy Polpharma oraz Grupy Orbis. Projekty obejmowały zarówno prace nad koncepcją i treściami publikacji, jak i skład graficzny.

Obie publikacje zostały opracowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative G4 Core i poddane niezależnej weryfikacji zewnętrznej.