Relacje Inwestorskie \

TRANSAKCJE

Transakcje na rynku kapitałowym takie jak:

  • publiczne emisje akcji (IPO i SPO)
  • emisje obligacji
  • fuzje i przejęcia
  • wycofanie z giełdy,

to procesy wymagające specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego podejścia, również w zakresie komunikacji. W ostatnich kilku latach uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu tego typu transakcjach. Pracowaliśmy przy emisjach akcji zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych, rodzinnych firm. Naszymi klientami były firmy działające w niemal wszystkich sektorach gospodarki.

 

W zależności od projektu i konkretnej sytuacji wspieramy klientów na wszystkich etapach procesu, w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej lub koncentrujemy się na wybranym zagadnieniu:

  • tworzymy i realizujemy kompleksowe strategie komunikacji
  • przygotowujemy spółki do komunikacji z mediami i inwestorami
  • pomagamy wdrażać procedury związane z realizacją obowiązków informacyjnych.

Zdajemy sobie sprawę ze złożoności transakcji na rynku kapitałowym, dlatego maksymalnie odciążamy naszych partnerów – emitentów i doradców pracujących przy ofertach – zarówno jeśli chodzi o czas, jak i ich zaangażowanie. Rozumiemy polskie i zagraniczne regulacje związane z oferowaniem instrumentów finansowych i potrafimy wdrażać nowoczesne i skuteczne podejście do komunikacji w tym środowisku.