Public Relations \

KOMUNIKACJA KORPORACYJNA

Każda organizacja, aby się rozwijać, musi komunikować się z otoczeniem. Od tego, w jaki sposób to robi, zależy między innymi jej reputacja, przewaga nad konkurencją i podatność na sytuacje kryzysowe.

 

Zrealizowaliśmy wiele projektów zarówno dla polskich spółek, jak i międzynarodowych podmiotów komunikujących się globalnie. Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji strategii komunikacji korporacyjnej. Wiemy więc, co zrobić, by Twoja firma była lepiej postrzegana przez otoczenie.

Realizujemy:

kompleksowe strategie i plany komunikacji korporacyjnej

Realizujemy:

audyty wizerunku (reputacji), analizy strategii korporacyjnych i działań konkurencji

Realizujemy:

działania w zakresie relacji z interesariuszami (przedstawicielami administracji, ekspertami, kontrahentami i klientami)

Realizujemy:

działania komunikacyjne w procesie zmiany

Realizujemy:

projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Klientom korporacyjnym oferujemy również usługi z zakresu: relacji z mediami, zarządzania kryzysowego i komunikacji wewnętrznej.