29-08-2018

Raport Zintegrowany Grupy PGNiG

Wspieraliśmy Grupę PGNiG podczas przygotowywania pierwszego raportu zintegrowanego. Jest to najbardziej dojrzała forma komunikacji z interesariuszami zgodna z najlepszymi światowymi praktykami.

Do naszych zadań należało doradztwo w zakresie tworzenia treści oraz wdrożenie zaawansowanego serwisu online. Osią raportu jest model tworzenia wartości poprzez przetwarzanie kapitałów wewnątrz organizacji. Umożliwiło to pokazanie działalności Grupy Kapitałowej w jeszcze szerszym kontekście, uwzględniającym wątki społeczne, środowiskowe i pracownicze na tle szeroko pojętej działalności biznesowej. W porównaniu do edycji opisującej rok 2016, raport został wyposażony w jeszcze więcej elementów interaktywnych ułatwiających analizę wyników.

Założeniem raport za 2017 rok było zaprezentowanie PGNiG „od kuchni”, aby kluczowi interesariusze jeszcze lepiej rozumieli uwarunkowania wpływające na wyniki i plany Grupy. Jednym z wykorzystanych narzędzi była animacja prezentująca model biznesowy. W raporcie za 2017 r. materiał ten został znacząco rozwinięty i przebudowany.

Znacząco poszerzone zostały opisy dotyczące kontekstu rynkowego i regulacyjnego. PGNiG jest spółką działającą w skali globalnej, dlatego kluczowe staje się pokazanie uwarunkowań działalności wykraczających poza granice Polski.

Uzupełnieniem opisów są materiały wideo zawierające wypowiedzi członków Zarządu, które – obok wartości merytorycznej – w jasny sposób prezentują wizję rozwoju Grupy w poszczególnych segmentach działalności.

Realizację można obejrzeć pod adresem: pgnig2017.pl