05-09-2015

Prairie Mining Limited na GPW

4 września w Sali Notowań GPW miał miejsce uroczysty debiut Prairie, której flagowym projektem jest budowa kopalni Jan Karski na Lubelszczyźnie

Warszawa jest jednym z trzech obok Sydney i Londynu rynków obrotu akcjami Prairie. Spółka jest pierwszym australijskim podmiotem notowanym na GPW.

Rolą TAILORS Group było usystematyzowanie dotychczasowych działań komunikacyjnych, przygotowanie jednolitego przekazu do inwestorów i mediów oraz kompleksowe wsparcie PR debiutu na GPW. Po debiucie TAILORS Group będzie dalej wspierać Prairie w kontaktach z mediami i inwestorami.

Więcej na temat projektu