Public Relations \

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Prędzej czy później kryzys dotknie każdą organizację. To pewne. Dlatego starając się go uniknąć, trzeba jednocześnie solidnie się przygotować, żeby – jeśli nastąpi – przejść przez niego z jak najmniejszymi stratami.

 

Obsługując wiele spółek giełdowych, nierzadko działających we wrażliwych branżach, nauczyliśmy się zapobiegać kryzysom i odpowiednio na nie reagować. Wiemy, że kluczem do wyjścia z kryzysu jest szybkie i przemyślane (zaplanowane) działanie.

Wspieramy firmy w przygotowaniu strategii i procedur kryzysowych, a także planu komunikacji w sytuacji kryzysu. W razie pojawienia się takiej sytuacji doradzimy, jak minimalizować jej negatywne skutki i będziemy na bieżąco monitorować jej przebieg, aby dobrać i zaplanować adekwatne działania. Pomożemy też odbudować wizerunek firmy, jeśli ucierpiał wskutek kryzysu.