CASE STUDIES \

Prairie – triple listing, 2015

Prairie Mining Limited to australijska spółka eksploracyjno-wydobywcza, której flagowym projektem jest budowa kopalni Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

 

TAILORS Group zostało zaangażowane do kompleksowego wsparcia komunikacji spółki. Naszym pierwszym zadaniem było usystematyzowanie dotychczasowych działań, a następnie przygotowanie i wdrożenie przed debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych jednolitego przekazu do inwestorów krajowych i zagranicznych, mediów oraz środowiska lokalnego. Projekt wymagał unikalnych kompetencji TAILORS Group, zdolności pracy pod presją czasu i koordynacji pomiędzy zespołami interesariuszy rozproszonymi geograficznie, w różnych strefach czasowych (Warszawa, Londyn, Perth).

Istotnym wyzwaniem podczas realizacji projektu był kryzys na rynku węgla kamiennego, zwłaszcza spadki cen surowca i bankructwa spółek wydobywczych, a także niekorzystne regulacje prawne. W opinii publicznej i mediach powszechne było przekonanie o definitywnym odwrocie od węgla.

Efekt współpracy

Prairie Mining z sukcesem zadebiutowało na GPW we wrześniu 2015 r. Debiut został pozytywnie przyjęty zarówno przez inwestorów, jak i media finansowe pomimo trudnego otoczenia Uwaga obserwatorów została skupiona na fundamentach projektu – planowanej budowie kopalni Jan Karski, odcinając je od emocjonalnej dyskusji na temat stanu krajowego górnictwa.

Inwestorzy wykazali duże zainteresowanie akcjami spółki po debiucie pomimo bardzo niskich wówczas globalnych cen węgla. Potwierdza to skuteczność przeprowadzonej kampanii, która podkreślała  efektywność kosztową inwestycji planowanych przez Prairie Mining Limited oraz akcentowała zdolność spółki do generowania zysków nawet przy niskich cenach węgla. Duże zainteresowanie polskich inwestorów potwierdza wiarę w długofalowe plany budowy nowej kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

Działania po debiucie

TAILORS Group nadal aktywnie wspiera spółkę w szeroko pojętej komunikacji. Przejrzysta komunikacja i dobre relacje ze społecznościami lokalnymi, mediami i inwestorami są jednym z priorytetów spółki.

Na bieżąco wspieramy Prairie w komunikacji kluczowych etapów realizacji projektu przygotowując komunikaty prasowe, organizując spotkania z mediami i inwestorami, czy aktualizując stronę internetową. Odpowiadaliśmy m.in. za strategię komunikacji w Polsce wyników kluczowego dla spółki wstępnego studium wykonalności kopalni Jan Karski, czy głośnego przejęcia projektu Dębieńsko na Górnym Śląsku.