CASE STUDIES \

Mo-BRUK kompleksowa komunikacja

Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych, a także największą, notowaną na GPW spółką z branży przetwarzania odpadów, wpisującą się w globalny trend budowy gospodarki obiegu zamkniętego „circular economy”.

Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także – według własnej, opatentowanej technologii – wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r., jednak od kilku lat free-float wynosił około 2%.

W 2020 r. główni akcjonariusze spółki Ginger Capital (rodzina Mokrzyckich) i fundusz Value FIZ zdecydowali o sprzedaży części swoich pakietów w drodze oferty publicznej. Do wsparcia komunikacji transakcji został zaangażowany TAILORS Group. Naszą rolą było opracowanie i zaimplementowanie kompleksowej polityki komunikacji spółki i oferty publicznej. Ważnym elementem działań było podkreślanie specyfiki działania spółki wpisującej się w ideę inwestowania ESG.

Główne wyzwanie projektu

  • Przed podjęciem współpracy z TAILORS Group obecność Mo-BRUK w mediach była bardzo ograniczona. Spółka nie wysyłała aktywnie komunikatów do prasy, a zainteresowanie dziennikarzy finansowych działalnością firmy było bardzo ograniczone. W efekcie tego liczba artykułów w mediach na temat spółki była niewielka, a te, które się pokazywały, dotyczyły głównie spraw lokalnych i prezentowały spółkę nie zawsze w korzystnym świetle.
  • Branża przetwarzania odpadów jest negatywnie odbierana w przestrzeni publicznej. Przez działającą na dużą skalę przez lata szarą strefę i powstające w całym kraju nielegalne składowiska odpadów większość publikacji w mediach jest nieprzychylna firmom z tego sektora gospodarki. Pewna uciążliwość zakładów przetwarzania odpadów sprawia, że wiele artykułów na temat spółek z branży, zwłaszcza w prasie lokalnej, poświęcona jest konfliktom z lokalną społecznością.
  • Brak na GPW spółek porównywalnych do Mo-BRUK, działających w branży przetwarzania odpadów. Wymagało to szerokiej edukacji inwestorów i dziennikarzy na temat branży, w której działa spółka. Przemysłowy, tradycyjny charakter spółki nie wpisywał się ponadto w trendy faworyzowania przez inwestorów spółek gamingowych, biotechnologicznych i działających w branży odnawialnych źródeł energii.

Efekty działań TAILORS Group

Wspierana przez nas komunikacyjnie oferta publiczna Mo-BRUK zakończyła się sukcesem i uplasowaniem wszystkich oferowanych akcji. Akcjonariusze sprzedający akcje pozyskali 281 mln zł, a spółka zyskała szerokie grono nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Pomimo funkcjonowania spółki w branży nie będącej w gronie najpopularniejszych wśród inwestorów i mediów, dzięki aktywnej komunikacji zbudowaliśmy duże zainteresowanie Mo-BRUK w grupach docelowych i stworzyliśmy atmosferę wyczekiwania na ofertę. W trakcie pięciu miesięcy od rozpoczęcia współpracy przygotowaliśmy i wysłaliśmy do mediów kilkadziesiąt komunikatów prasowych na temat działalności Mo-BRUK, które zaowocowały kilkuset publikacjami, w tym w kluczowych z punktu widzenia transakcji mediach finansowych i branżowych.

W trakcie działań przygotowawczych, poprzedzających rozpoczęcie oferty zbudowaliśmy nową stronę internetową Mo-BRUK, zawierającą sekcję poświęconą relacjom inwestorskim i ofercie publicznej. Zorganizowaliśmy również szkolenie medialne dla czołowych managerów spółki.

W trakcie zapisów na akcje koordynowaliśmy kampanię reklamową w Internecie, która wygenerowała blisko 5 mln wyświetleń bannerów i ponad 5,2 tys. przejść na stronę internetową poświęconą ofercie, po bardzo korzystnej stawce. Zrealizowaliśmy to w zaledwie pięć dni przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych. W trakcie oferty zorganizowaliśmy dla spółki czat inwestorski we współpracy ze strefainwestorow.pl. W czacie uczestniczyło ponad 1 100 inwestorów, co jest jednym z najlepszych wyników w historii organizacji tego typu wydarzeń przez partnera.

Wszystkie prowadzone działania uwzględniały sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 i były prowadzone online w związku z ograniczoną możliwością spotkań.

Aktualnie kontynuujemy współpracę ze spółką, która dzięki rosnącej skali działania oraz większemu zainteresowaniu inwestorów awansowała do indeksu WIG40. Rozwój spółki śledzony jest przez szerokie grono inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym zagranicznych – zarówno z Europy, jaki Ameryki Północnej czy Azji.