CASE STUDIES \

MMG – rebranding Grupy 2016

MMG to dynamicznie rozwijająca się grupa spółek specjalizujących się w wydobyciu, przetwarzaniu i sprzedaży surowców mineralnych. W wyniku przemyślanej polityki akwizycji, Grupa zbudowała łańcuch komplementarnych spółek, co zaowocowało koniecznością uporządkowania systemu z pozoru niepowiązanych brandów i stworzenia nowej identyfikacji wizualnej Grupy.

Zadaniem TAILORS Group było wsparcie Grupy MMG w tych działaniach, w szczególności stworzenie koncepcji komunikacji marki i budowa rozpoznawalności MMG jako silnej, zdywersyfikowanej grupy o profilu przemysłowym. Kolejnym krokiem było stworzenie kluczowych narzędzi komunikacji, przede wszystkim strony internetowej, a także materiałów drukowanych.

Zastosowane rozwiązania

Dotychczasową nazwę Minerals Mining Group zastąpił wywodzący się od niej skrót MMG, który z jednej strony podkreśla przywiązanie do historii Grupy, a z drugiej – nie kojarzy się już wyłącznie z jedną gałęzią jej aktywności, czyli wydobyciem. Skrót MMG wszedł także do nazw wszystkich spółek córek, podkreślając fakt skonsolidowania Grupy. Spójna rodzina nazw tworzy teraz czytelną strukturę i pozwala łatwiej zidentyfikować zakres działalności poszczególnych spółek.

Wyzwaniem w projekcie było przygotowanie takiej koncepcji wdrożenia nowej tożsamości wizualnej, która nie zaprzepaściłaby dużej rozpoznawalności starych marek. Elementem rebrandingu były więc działania edukacyjne skierowane do dotychczasowych klientów i partnerów. Celem tych działań było płynne przejście pomiędzy starym systemem nazewnictwa i starymi rozwiązaniami graficznymi a zupełnie nowym systemem Corporate Identity.

Kluczowym elementem nowej tożsamości wizualnej jest logotyp, którego kolorystyka i typografia podkreśla profesjonalizm i nowoczesność przy jednoczesnym przywiązaniu do tradycji. Sygnet logotypu odwołuje się do kamiennego bloku – surowca stojącego w centrum działalności Grupy.

Idealnie sześcienna forma to metafora doskonałości i kunsztu, których wymaga praca z kamieniem, a także symbol niezawodności i solidności. Wykorzystana w logotypie symbolika niesie także treści dotyczące obszarów działalności Grupy, kompleksowości jej działania oraz relacji z partnerami biznesowymi.

System identyfikacji wizualnej został skodyfikowany w formie księgi znaku, która obok podstawowego katalogu elementów, obejmuje oznaczenia budynków, kopalni, pojazdów, strojów roboczych oraz maszyn.

Istotnym elementem projektu rebrandingu była budowa serwisów internetowych (korporacyjnego oraz stron produktowych), podczas której niezwykle cenne było połączenie kompetencji technologicznych TAILORS Group z bogatym doświadczeniem pracy dla branży surowcowej.