CASE STUDIES \

Enter Air – IPO, 2015

Enter Air to największa czarterowa linia lotnicza w Polsce i największy prywatny przewoźnik lotniczy w naszym kraju.

Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży, latając do ponad 30 krajów i przewożąc rocznie 1,5 mln pasażerów.

Zadanie TAILORS Group polegało na kompleksowym wsparciu komunikacji oferty publicznej i debiutu na GPW. Wyzwaniem była niepewna sytuacja na rynkach międzynarodowych, spowodowana ryzykiem bankructwa Grecji; transakcji nie sprzyjały też zamachy terrorystyczne w krajach, do których latał Enter Air. Projekt wymagał nie tylko doświadczenia w transakcjach na rynku kapitałowym, ale też elastyczności w działaniach i szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację.

Efekt współpracy

Oferta Enter Air była dużym sukcesem, spółka pozyskała pieniądze konieczne do sfinansowania przedpłat na nowe samoloty. Pomimo wymagającego otoczenia, uplasowano wszystkie oferowane akcje i zaakcentowano mocne strony spółki.

Kurs akcji Enter Air wzrósł w debiucie pomimo znaczących spadków na GPW. Pokazuje to, że kampania przekonała do spółki stabilnych, długoterminowych inwestorów, którzy wierzą w dalszy dynamiczny rozwój Enter Air.

IPO miało wartość 98 mln zł i była to największa emisja akcji w II półroczu 2015 r.

Kontynuacja współpracy

TAILORS Group nadal aktywnie wspiera Enter Air w kontaktach z inwestorami, dziennikarzami finansowymi i w szeroko pojętej komunikacji. Przygotował i wdraża program aktywnej komunikacji z interesariuszami Spółki obejmujący indywidualne i grupowe spotkania z inwestorami finansowymi, komunikację za pośrednictwem mediów, działania skierowane do inwestorów indywidualnych. Współpraca po debiucie obejmuje również bieżącą obsługę strony internetowej dedykowanej inwestorom i przygotowanie materiałów multimedialnych.