24-03-2022

TAILORS Group i StockAmbit zawiązują strategiczne partnerstwo

TAILORS Group objął blisko 5 proc. akcji StockAmbit, a także rozpoczął strategiczną współpracę z prowadzoną przez tę spółkę innowacyjną platformą crowdfundingową. Agencja będzie także wspierać komunikacyjnie transakcje pozyskania kapitału prowadzone na platformie.

– Obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania rynkiem kapitałowym ze strony inwestorów i spółek. Sprzyja temu rosnący koszt finansowania bankowego. Crowdfunding powinien być jednym z największych beneficjentów tych trendów mówi Łukasz Wójcik, Partner Zarządzający TAILORS Group. – Rynek crowdfundingu dojrzewa, dlatego uznaliśmy, że to doskonały moment na strategiczne partnerstwo ze StockAmbit. Rzetelna i przemyślana komunikacja emitentów z długoterminowym horyzontem, będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w procesach pozyskiwania kapitału – dodaje. 

Finansowanie poprzez crowdfunding udziałowy stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne ze względu na planowane zwiększenie limitu kwoty możliwej do pozyskania od inwestorów do równowartości 5 mln euro. Jednocześnie wymóg posiadania licencji KNF przez podmioty prowadzące platformy crowdfundingowe przyczyni się do tego, że rynek stanie się bardziej transparenty.

StockAmbit działa od czerwca 2021 r. i koncentruje się na kampaniach crowdfundingowych spółek technologicznych.

– Zależy nam, aby łączyć ciekawe projekty, w szczególności technologiczne, ze społecznością inwestorów zainteresowanych inwestycjami kapitałowymi. Naszym wyróżnikiem jest staranna selekcja emitentów, wsparcie w opracowaniu strategii biznesowej i technologicznej oraz nastawienie na długoterminową współpracę. Jednym z elementów budowy trwałych relacji spółek z inwestorami będzie rozbudowana komunikacja. W tym zakresie chcemy wykorzystać doświadczenie TAILORS Group – mówi Radosław Jeziorski, prezes StockAmbit.

TAILORS Group to agencja łącząca w sobie kompetencje z zakresu Investor Relations, Public Relations oraz Digital. Obecnie zatrudnia 20 osób, które pracują między innymi dla takich marek, jak PGE Polska Grupa Energetyczna, Polenergia, ENEA, Tauron, Bank Millennium, BNP Paribas, Enter Air, Mo-Bruk, Cavatina Holding, Develia.

StockAmbit to nowa platforma crowdfundingowa, specjalizująca się doradztwie i wsparciu przy pozyskiwaniu funduszy z rynku kapitałowego przez firmy innowacyjne, w tym również te będące we wczesnej fazie rozwoju. Organizacja została powołana do życia w 2021 roku. Jej akcjonariuszem jest technologiczna Grupa TenderHut. Dotychczas na platformie przeprowadzono z sukcesem kampanie crowdfundingowe dla spółek z sektorów PropTech/WorkTech oraz MedTech. StockAmbit wspiera swoich klientów kompleksowo podczas całego procesu – od etapu przygotowywania oferty publicznej, poprzez jej organizację, koordynację oraz po przeprowadzonej emisji – na płaszczyźnie relacji inwestorskich dla akcjonariuszy. Organizacja wykorzystuje nowoczesne technologie, w tym najnowsze rozwiązania z zakresu Web 3.0, tj. blockchain i NFT.