30-11-2020

Sukces re-IPO Mo-BRUK

Wspierana przez nas komunikacyjnie oferta publiczna Mo-BRUK zakończyła się sukcesem i uplasowaniem wszystkich oferowanych akcji. Akcjonariusze sprzedający akcje pozyskali 281 mln zł, a spółka zyskała szerokie grono nowych inwestorów.

Rolą TAILORS Group było opracowanie i zaimplementowanie kompleksowej polityki komunikacji spółki i oferty publicznej. Ważnym elementem działań było podkreślanie specyfiki działania spółki wpisującej się w ideę inwestowania ESG.

Pomimo funkcjonowania spółki w branży nie będącej w gronie najpopularniejszych wśród inwestorów i mediów, dzięki aktywnej komunikacji udało się zbudować duże zainteresowanie Mo-BRUK w grupach docelowych i stworzyć atmosferę wyczekiwania na ofertę. Prowadzone działania były tak dobrane aby odpowiedzieć na wyzwania stwarzane przez pandemię COVID-19.