14-09-2020

Wsparcie tegorocznej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek

Go Responsible zostało organizacją wspierającą tegorocznej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study). Celem projektu było zbadanie przedsiębiorstw pod kątem samoświadomości w zakresie wpływu na klimat, polegające na analizie ich raportów rocznych. Przeciętny wynik osiągnięty przez 151 badanych spółek wyniósł 1,87 na 10 możliwych do zdobycia punktów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami!

https://seg.org.pl/pl/wyniki-badania-swiadomosci-klimatycznej-spolek-za-2019-r