09-09-2020

Media relations w czasie pandemii

COVID-19 zdominował w ostatnim kwartale media. Konsekwencje pandemii dotknęły właściwie każdą branżę i zmieniły radykalnie realia biznesowe. O tym jak koronawirus wpłynął na zachowania konsumentów mogliśmy dowiedzieć się na podstawie raportu „Konsument w nowej rzeczywistości” przygotowanego przez Accenture oraz Fashion Biznes. Nasza agencja odpowiadała za działania w mediach związane z tą publikacją. Efekty? 53 publikacje w prasie, radiu i online.