14-07-2020

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN za 2019

Grono naszych Klientów powiększyło się o kolejnego lidera raportowania zintegrowanego. Najnowszy Raport Zintegrowany PKN ORLEN S.A. jest już dostępny w wersji online! Podsumowując wydarzenia minionego roku, Spółka szczególną uwagę poświęciła zarządzaniu oraz oddziaływaniu Koncernu na sferę społeczną i środowisko naturalne. Jest to odpowiedź na rosnące oczekiwania otoczenia, w efekcie których powstał nowy indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – WIG-ESG. Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą realizacją: https://raportzintegrowany2019.orlen.pl/