12-04-2020

Raport roczny Grupy TAURON

Od 2015 roku wpieramy Grupa TAURON w utrzymywaniu statusu lidera raportowania zintegrowanego. Internetowe podsumowanie 2019 roku wpisuje się w globalny trend opisując wpływ działalności Grupy na środowisko, otoczenie społeczne oraz sferę zarządzania (ESG).