09-04-2020

Raport Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polenergia

Po raz trzeci połączone zespoły GoResponsible i TAILORS Group wspierały Grupę Polenergia w tworzeniu Raportu Społecznej Odpowiedzialności. Publikacja została udostępniona na stronie korporacyjnej Klienta w ostatnim dniu marca. Warto przypomnieć, że w ramach współpracy z Go Responsible, powstała również wdrażana obecnie  strategia CSR Grupy.