28-12-2019

Merytoryczne podejście do PR

Często zgłaszają się do nas klienci, którzy nie wierzą w stricte merytoryczną współpracę z mediami. Przekonujemy ich, że PR ewoluuje, ale merytoryczne treści i dotarcie do zainteresowanych konkretnym tematem osób w redakcjach, owocuje jakościowymi publikacjami, które są korzystne zarówno dla wybranego medium, jak i klientów. Oto przykłady – opinia ekspercka partnera zarządzającego w kancelarii prawnej w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz artykuł w magazynie Stock Market.