02-10-2019

Wezwanie na Primetech

We wrześniu zakończyło się wspierane przez TAILORS Group wezwanie FAMUR, czołowego producenta maszyn dla górnictwa i systemów przeładunkowych w Europie Środkowo-Wschodniej, na akcje Primetechu. Kilkumiesięczny projekt zakładał stworzenie dedykowanego transakcji landing page, przygotowanie kampanii na bazie autorskiego rozwiązania Google i Programmatic oraz bieżące media relations. W ramach wezwania FAMUR kupił łącznie 1 157 266 walorów Primetechu, tj. 7,41 proc. kapitału spółki, co pozwoliło zwiększyć zaangażowanie do 73,23 proc. akcji. Decyzją akcjonariuszy mniejszościowych akcje Primetechu pozostaną w obrocie giełdowym.