09-09-2019

Kampania Mój Prąd

Rozszerzyliśmy zakres współpracy z ML System, czołowym producentem fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem, którego wspieramy od ubiegłorocznego IPO. Od września jesteśmy także odpowiedzialni za działania informacyjno-promocyjne związane z zaangażowaniem spółki w rządowy program „Mój prąd”. Wartość programu, gdzie pojedynczy prosument może ubiegać się o dofinansowanie do 5 tys. zł, to 1 mld zł. Koncepcja zakłada przygotowanie dedykowanego landing page, kampanii reklamowej koncentrującej się na Facebook i Google oraz animacji. Wsparciem projektu są działania w mediach, nastawione na prezentowanie przewag konkurencyjnych ML System w obszarze fotowoltaiki prosumenckiej.