28-03-2018

Kredyt Inkaso z sukcesem uplasował publiczną emisję obligacji

Kredyt Inkaso uplasował wszystkie obligacje serii PA02 o wartości 30 mln zł przy 36 proc. redukcji zapisów. W ofercie, której komunikację wspierał TAILORS Group, wzięło udział 813 inwestorów indywidualnych.

Rolą TAILORS Group było opracowanie i wdrożenie kompleksowej polityki komunikacji związanej z publiczną ofertą obligacji, w tym wsparcie Spółki w kontaktach z mediami i inwestorami, a także realizacja kampanii reklamowej. W ramach projektu przygotowaliśmy też Klientowi nową stronę relacji inwestorskich oraz serwis www dedykowany obligacjom.

Emisję udało się uplasować z redukcją pomimo niesprzyjających warunków rynkowych – przedłużanie zapisów lub nie zebranie zapisów na wszystkie obligacje przez konkurencyjne spółki.