18-07-2017

Raport Grupy PGNiG

Zespół TAILORS Group zakończył prace nad multimedialnym raportem dla jednego z największych polskich przedsiębiorstw – Grupy PGNiG. Najnowsza realizacja jest demonstratorem możliwości agencji – merytorycznych, technicznych oraz kreacyjnych. Wykorzystuje, między innymi, zaawansowane mechanizmy umożliwiające prezentowanie danych finansowych oraz operacyjnych.

W 2017 roku w dalszym ciągu rozwijamy portfolio projektów internetowych dla spółek z kluczowych sektorów gospodarki. Budowa raportów online, stron korporacyjnych oraz serwisów relacji inwestorskich wymaga nie tylko kompetencji technicznych, ale także doskonałej znajomości branży, w której działa klient, rynku finansowego i szeroko rozumianych aspektów komunikacji. Nasze doświadczenia z zakresu PR korporacyjnego, finansowego oraz społecznego wykorzystujemy w projektach digitalowych – powiedział Łukasz Wójcik, parter w TAILORS Group.

Jednym z elementów raportu jest wizualizacja modelu biznesowego Grupy PGNiG. Jego przygotowanie było dużym wyzwaniem ze względu na skale i stopień komplikacji działalności spółki. Ostatecznie model przybrał postać animacji z wykorzystaniem modeli 3D. W ramach projektu przygotowany został również materiał filmowy omawiający nową strategie Grupy PGNiG oraz raport w postaci publikacji książkowej.

Podwójne zwycięstwo raportu przygotowanego dla Grupy TAURON w konkursie The Best Annual Report było dla nas bodźcem aby jeszcze mocniej rozwijać się na rynku raportów online i stron korporacyjnych – powiedział Łukasz Chojecki, partner w TAILORS Group. Coraz większe zainteresowanie raportowaniem zintegrowanym skłoniło nas do włączenia do Grupy agencji Go Responsible – jednego z liderów w dziedzinie komunikacji społecznej. W tej chwili dysponujemy zespołem gotowym na współpracę ze spółkami mającymi ambicje, aby komunikować się z otoczeniem w oparciu o najbardziej rygorystyczne międzynarodowe standardy – dodał.

 

Na początku roku TAILORS Group przygotował również raport online dla Banku Millenium.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Grupy PGNiG.