10-04-2017

Raport Banku Millennium 2016

Zakończyliśmy prace nad rozbudowanym raportem online Banku Millennium. Pomogliśmy naszemu nowemu Klientowi po raz kolejny wyprzedzić rynek – podsumowanie 2016 roku pojawiło się w sieci już w pierwszych dniach kwietnia.

– W 2017 roku z powodzeniem rozwijamy portfolio raportów on-line spółek giełdowych. W przypadku Banku Millennium, szczególne znaczenie miał czas realizacji. Projekt musiał powstać w 2 miesiące i wywiązaliśmy się z tego zadania – powiedział Łukasz Chojecki, Partner w TAILORS Group. W tym roku pracujemy już nad kolejnymi dużymi raportami, w tym realizacją spełniającą kryteria raportu zintegrowanego. Aby poszerzyć kompetencje zespołu w zakresie CSR, połączyliśmy się z GoResponsible – spółką wspierającą przedsiębiorstwa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – dodał.

Responsywny, multimedialny raport zawiera zaawansowane narzędzia interaktywne umożliwiające prezentowanie danych finansowych i operacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym projektem z naszego portfolio!