01-10-2015

Raport Roczny Grupy TAURON

W czerwcu tego roku udostępniony został interaktywny raport on-line za rok 2014, który nasza agencja przygotowała dla Grupy TAURON.

Jest to przykład złożonego, interdyscyplinarnego projektu, którego szybka realizacja była możliwa dzięki niekonwencjonalnemu składowi zespołu TAILORS Group.

Harmonogram był bardzo ambitny – przez dwa i pół miesiąca powstała treść, oprawa wizualna i innowacyjne rozwiązania informatyczne. Wyzwaniem było zaproponowanie nowoczesnej, multimedialnej formy w pełni odpowiadającej zaktualizowanej tożsamości wizualnej klienta. W projekcie stworzyliśmy animacje, zdjęcia oraz materiały wideo (włączając w to ujęcia lotnicze aktywów wykonane z dronów). Ostatnim ogniwem procesu tworzenia raportu była praca zespołu programistów, który przygotował wydajne, responsywne i łatwe w obsłudze mechanizmy prezentowania danych.

Osiągnięcie założonego efektu było możliwe jedynie dzięki płynnemu przepływowi informacji i pomysłów wewnątrz zespołu TAILORS Group. W projekcie wziął udział zespół odpowiedzialny za Relacje Inwestorskie i PR Korporacyjny, programiści oraz graficy. Stała codzienna współpraca tych zespołów pozwoliła na tak szybkie i efektywne zrealizowanie projektu. Na styku ich kompetencji zostały opracowane rozwiązania takie jak mechanizm prezentowania historycznych zmian w akcjonariacie spółki, interaktywny generator wykresów ilustrujących dane finansowe oraz system agregujący oraz prezentujący rekomendacje analityków z uwzględnieniem ich zmian w czasie.

W kolejnym roku, bazując na zdobytych doświadczeniach, planujemy realizację kolejnych raportów on-line dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Zapraszany do zapoznania się z raportem: www.raporty2014.tauron.pl