28-09-2015

Animacja dla Grupy TAURON

Grupa TAURON powierzyła TAILORS Group przygotowanie animacji podsumowującej 5 lat obecności spółki na rynku kapitałowym. Byliśmy odpowiedzialni zarówno za warstwę merytoryczną, jak i wizualną. Dzięki pogłębionej znajomości działalności Klienta udało nam się w kilku minutach filmu przedstawić wszystkie wydarzenia kształtujące jego wizerunek wśród inwestorów. Aby to osiągnąć połączyliśmy ujęcia filmowe z animowanymi infografikami oraz głosem lektora.