06-04-2015

Bastion Investments i Bastion Group

Zaprojektowaliśmy i zaprogramowaliśmy nową stronę Bastion Investments oraz Bastion Group. Projekt obejmował całość prac graficznych, programistycznych oraz w pełni reponsywne środowisko użytkownika. Bastion Investments jest firmą inwestycyjną aktywną w obszarach inwestycji w globalne aktywa o wysokiej płynności, nieruchomości i private equity.

Bastion Investments powstał w 2007 roku w Warszawie. Zespół Bastion Investments posiada bogate doświadczenie transakcyjne i inwestycyjne w różnych etapach cyklu koniunkturalnego, branżach, regionach i klasach aktywów.

Bastion Group jest doradcą finansowym i firmą inwestycyjną działającą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.