02-01-2015

Relacje Inwestorskie dla Grupy TAURON

Od początku 2015 roku wspieramy Grupę TAURON w prowadzeniu relacji inwestorskich. Naszym zadaniem jest doradztwo w zakresie komunikacji z inwestorami, przygotowywanie materiałów marketingowych oraz rekomendowanie działań bieżących. Jesteśmy również odpowiedzialni za przygotowanie treści raportu rocznego.

TAURON Polska Energia to druga największa grupa energetyczna w Polsce i jeden z największych podmiotów notowanych na GPW, który wchodzi w skład najbardziej prestiżowych indeksów WIG20 i WIG30.